Zásady použití

Úvodní ustanovení

Provozovatelem těchto webových stránek (dále jen „Stránky“) je společnost Jampl-psv s.r.o. (dále jen „Společnost“), sídlem Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň, v obchodním rejstříku evidovaná pod identifikačním číslem osoby 25014081. Smyslem tohoto textu je seznámení uživatelů Stránek s podmínkami jejich užívání. Prosíme uživatele o jejich pečlivé prostudování.

Autorská práva

Práva k obsahu Stránek (zejména texty, obrázky, ikony a značky) jsou majetkem Společnosti. Užití či šíření těchto materiálů pro jinou než osobní potřebu je bez předchozího souhlasu jednatele Společnosti zakázáno. Se žádostmi o užití obsahu Stránek se obracejte na jampl@jampl.cz.

Obsah stránek

Společnost si vyhrazuje právo libovolně měnit veškerý obsah Stránek, a to i bez předchozího souhlasu uživatelů. Uživatel využívá Stránek

Osobní údaje

Stránky obsahují kontaktní formuláře, prostřednictvím kterých uživatel poskytuje Společnosti své osobní údaje (jméno příjmení, e-mail a telefon). Poskytnuté údaje využívá Společnost výhradně pro účel obchodního styku s uživatelem a v souladu s politikou ochrany osobních údajů.

Účinnost

Podmínky užívání nabývají účinnosti dnem zveřejnění webových stránek. Stránky byly uveřejněny dne 10. července 2018.